خنده

.....................فک کنم واسه ایرانسل  یه هوس بودم چند وقته دیگه بهم اس نمیدهزبان

********************************************************

برای آزمون رانندگی رفتم تعیین گروه خونی, درمانگاه خیلی شلوغ بود منم گرمم بود داد

زدم آقا میشه کار منو راه بندازین؟؟ منشیه گفت بفرمایید کارتون چیه؟؟منم با صدای بلند

گفتم اومدم تعیین جنسیت!!!

وای یه سکوتی یهو اونجا حاکم شد من با سرعت صوت فرار کردم....لبخند

********************************************************

سالها گذشت و گذشت و گذشت....

وساندیس ها کماکان تولید شدند و تولید کنندگان نوشتند از "اینجا" باز کنید و مردم

همچنان از "آنجا" باز کردند!! نیشخند

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
hye jin

واییییییییییییییییییییییییییییی...بالاخره تونستم نظربدم...آخیش داشتم دق میکردم..[شرمنده][اوه][تایید][ماچ]