دعوا

یه باربا یه بنده خدایی دعوام شد درحد بزن بزن !!!

بعد یهو دیدم وسط دعوا نشست شروع کرد به خندیدن گفتم واسه چی میخندی؟؟گفت چرا

 وقتی مشت میزنی مثل فیلم هندیا صداشم درمیاری؟؟؟خنده

/ 1 نظر / 13 بازدید
sheyda

[خنده]