بی اعصاب

خواهرزاده دارم 6سالشه از صبح که پاشده به همه چرت وپرت میگه تاشب!!امروز خیلی

بی اعصاب بود,برگشته به مامانش میگه عجب غلطی کردم که شماهامنوبه دنیا آوردین!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید